Výročné správy

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2023

pdf (16 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2022

pdf (3 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2021

pdf (4 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2020

pdf (4 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2019

pdf (4 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2018

pdf (2 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2017

pdf (2 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2016

pdf (4 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2015

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2014

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010

pdf (623 kB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2009

pdf (5 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2008

pdf (1 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2007

pdf (842 kB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2006

pdf (5 MB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2005

pdf (392 kB)

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2004

pdf (383 kB)

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2024

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2023

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2021

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2020

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2019

pdf (945 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2018

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2017

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2016

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

pdf (3 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2013

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2012

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2011

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010

pdf (667 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2009

pdf (759 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2008

pdf (597 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2007

pdf (443 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2006

pdf (766 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2022

pdf (3 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2021

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2019

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2018

pdf (3 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2017

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2016

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2015

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2014

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012

pdf (2 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2011

pdf (3 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2010

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2009

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2008

pdf (469 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2007

pdf (959 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2006

pdf (995 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2005

pdf (1 MB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2004

pdf (794 kB)

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2003

pdf (847 kB)

Rozpočet a záverečný účet NKÚ SR

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2024

pdf (75 kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2023

pdf (46 kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2022

pdf (76 kB)

Návrh záverečného účtu NKÚ SR za rok 2022

pdf (2 MB)

Záverečný účet NKÚ SR za rok 2021

pdf (1 MB)

Rozpis záväzných ukazovateľov 2021

pdf (66 kB)

Záverečný účet NKÚ SR za rok 2020

pdf (1 MB)

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2020

pdf (14 kB)

Záverečný účet NKÚ SR 2019

pdf (809 kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2019

pdf (14 kB)

Záverečný účet za rok 2018

pdf (963 kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018

pdf (33 kB)

Záverečný účet za rok 2017

pdf (901 kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017

pdf (39 kB)

Záverečný účet za rok 2016

pdf (2 MB)

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016

pdf (29 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2015

pdf (2 MB)

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015

pdf (34 kB)

Úvodná strana závierky

pdf (27 kB)

Výkaz ziskov a strát

pdf (612 kB)

Poznámky

pdf (676 kB)

Súvaha

pdf (570 kB)

ZU 2014 kompletný materiál

pdf (2 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2014

pdf (32 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2013

pdf (31 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2013

pdf (983 kB)

Poznámky

pdf (457 kB)

Súvaha

pdf (262 kB)

Výkaz ziskov a strát

pdf (214 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2012

pdf (61 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2012

pdf (1 MB)

Návrh záverečného účtu za rok 2011

pdf (2 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2011

pdf (165 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2010

pdf (129 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2010

pdf (2 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2009

pdf (129 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2009

pdf (5 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2008

pdf (127 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2008

pdf (5 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2007

pdf (109 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2007

pdf (3 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2006

pdf (141 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2006

pdf (3 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2005

pdf (111 kB)