Stav podnetov a sťažností

Táto služba umožňuje sledovať životný cyklus Vášho podnetu, resp. sťažnosti. Ak si želáte informácie o stave sťažnosti alebo podnetu podaného elektronicky, možete využiť služby e-governmentu.

Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky