Ekonomika a správa majetku

Najvyšší kontrolný úrad SR ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa na webom sídle ÚVO

Aktuálny harmonogram verejného obstarávania na rok 2024 PDF (0,2 MB)

 

Archív:

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2023 PDF (0,2 MB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2022 PDF (0,5 MB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2021 PDF (41 kB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2020 PDF (41 kB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2019 PDF (28 kB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2018 PDF (28 kB)

Harmonogram verejného obstarávania na rok 2017 PDF (44 kB)