Strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2024 - 2026

pdf (7 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stratégia rozvoja NKÚ na roky 2023 - 2025

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Prioritné oblasti zamerania činnosti NKÚ SR na rok 2023

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2022

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Prioritné oblasti NKÚ SR na rok 2021

pdf (537 kB) Otvoriť Stiahnuť


Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti na roky NKÚ SR 2021-2023

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stratégia rozvoja NKUSR 2020-2025

pdf (17 MB) Otvoriť Stiahnuť


Prioritné oblasti NKÚ SR na 2020

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR 2018-2020

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Analýza rizík v udržateľnom smerovaní spoločnosti na základe kontrolnej činnosti NKÚ SR

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


(Ne)samostatne zárobkovo činné osoby

pdf (822 kB) Otvoriť Stiahnuť


(Ne)samostatne zárobkovo činné osoby - dátová príloha

xls (214 kB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpočtové hospodárenie SR za 1. polrok 2023

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Nedostatok učiteľov a odbornosť výučby na základných školách - analytický komentár

pdf (685 kB) Otvoriť Stiahnuť


Nedostatok učiteľov a odbornosť výučby na základných školách - dátová príloha

xls (162 kB) Otvoriť Stiahnuť


Ako sa poskytovala prvá pomoc - analytický komentár

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Udržateľný rozvoj a zmena klímy

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Implementácia systému duálneho vzdelávania na Slovensku

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Implementácia systému dualného vzdelávania na Slovensku - náklady a prínosy SDV

pdf (726 kB) Otvoriť Stiahnuť


Posudzovanie liekov sa vracia do starých koľají - follow-up - analytická informácia

pdf (360 kB) Otvoriť Stiahnuť


Strategické smerovanie zdravotníctva SR - analýza

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stavebné konania - analytický komentár

pdf (851 kB) Otvoriť Stiahnuť


Riziká čerpania ďalších zdrojov z EÚ - analytický komentár

pdf (728 kB) Otvoriť Stiahnuť


Mnoho adries štátu - analýza obnovy a nájmov kancelárskych priestorov

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Nájmy kancelárskych priestorov - príloha

xlsx (40 kB) Otvoriť Stiahnuť


Financovanie ochrany životného prostredia 2007-2020 - analytický komentár

pdf (767 kB) Otvoriť Stiahnuť


Strategická modernizácia železníc - analytický komentár

pdf (862 kB) Otvoriť Stiahnuť


Riziká procesu posudzovania liekov - analytický komentár

pdf (476 kB) Otvoriť Stiahnuť


Dopad pandémie na vzdelávanie žiakov

pdf (367 kB) Otvoriť Stiahnuť


Nákup stíhačiek F-16 - analytický komentár

pdf (934 kB) Otvoriť Stiahnuť


Nákup stíhačiek F-16 - príloha

zip (23 MB) Otvoriť Stiahnuť


Úspory na protipovodňových opatreniach - analýza

pdf (964 kB) Otvoriť Stiahnuť


Úspory na protipovodňových opatreniach - dátové prílohy

zip (649 kB) Otvoriť Stiahnuť


Rezidentský program - analytický komentár

pdf (642 kB) Otvoriť Stiahnuť


Elektronizácia súdnictva - analytický komentár

pdf (581 kB) Otvoriť Stiahnuť


Analýza cien zdravotníckych pomôcok

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Analýza cien zdravotníckych pomôcok - zdrojové dáta

xlsx (182 kB) Otvoriť Stiahnuť


Počítajte s (ne)kvalitnou učebnicou

pdf (872 kB) Otvoriť Stiahnuť


Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v SR

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Vytvorené dňa: 05.10.2023

Zmenené dňa: 06.10.2023