Kontakt pre médiá

Odbor internej a externej komunikácie

Mgr. Daniela BOLECH DOBÁKOVÁ

hovorkyňa
T: +421 2 501 14 451
Mobil: +421 918 765 103
E-mail: hovorca@nku.gov.sk
E-mail: daniela.bolech@nku.gov.sk

Facebook: facebook.com/NKUSR
Twitter: twitter.com/NKUSR
Youtube: youtube.com/channel/UCY0aPaQCSXFa1b-OaHSPDkw
Instagram: https://www.instagram.com/nkusr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/supreme-audit-office-of-the-slovak-republic-nkú-sr/