Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Vladimír Tóth...

20.11.2014


EUROSAI GT 3 deliberations in Bratislava The GT 3 (working group of the EUROSAI regional group) met at the SAI of Slovak Republic (SAI SR) in 12 and 13 November 2014. The working group GT 3 (its...

20.11.2014


Visit of Miloslav Kala, SAI of Czech Republic President, and Zdenka Horniková, SAI of Czech Republic Vice-President, at SAI of Slovak Republic Ján Jasovský, SAI of Slovak Republic President...

19.11.2014


Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR V dňoch 12. a 13. novembra 2014 prijal predseda NKÚ SR Ján Jasovský návštevu prezidenta NKÚ, ČR...

19.11.2014


Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj s delegáciou sa zúčastnil 66. zasadnutia...

10.11.2014


Verejné pripomienkovanie strategického zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na roky 2015 – 2017 Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje...

28.10.2014


President of SAO of the Slovak Republic and delegation visited Poland    President of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic (SAO SR) met his Polish counterpart Krzysztof...

14.10.2014


Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa so svojim poľským partnerom Krzysztofom Kwiatkowskim, prezidentom NKI Poľska, stretol 8. a 9....

14.10.2014


Information about the meeting of the heads of the Supreme Audit Institutions (SAI) of V4+2 in Gumpoldskirchen The annual meeting of heads of the Supreme Audit Institutions of V4 + 2...

24.09.2014


The INTOSAI´s Capacity Building Committee and its Sub-Committees deliberations The INTOSAI´s  Capacity Building Committee (CBC) and its Sub-Committees including the Sub-Committee to Promote...

22.09.2014


International seminar on the occasion of the 150th anniversary of establishing of the Romanian Court of Accounts On the occasion of the 150th anniversary of establishing of the Romanian Court of...

15.07.2014


SAO SR delegation attended the IX. EUROSAI Congress The SAO SR delegation, led by the Vice-president Vladimir Toth participated in the IX. EUROSAI Congress held in The Hague on 16 – 19. June...

15.07.2014


Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy? To bol názov konferencie, ktorú NKÚ SR aktívne pripravilo 25. júna 2014 vo svojich konferenčných priestoroch. Predovšetkým preto, aby...

04.07.2014


Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI Delegácia NKÚ SR vedená podpredsedom úradu Vladimírom Tóthom sa v dňoch 16. – 19. júna 2014 zúčastnila na IX. kongrese...

23.06.2014


Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky začal dňa 30.05.2014 realizáciu národného...

19.06.2014


Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky začal 30. mája 2014 realizáciu národného multicieľového projektu pod názvom...

19.06.2014


Naša cesta s kvalitou Najvyšší kontrolný úrad SR nechápe kvalitu len akoteoretický pojem, ale je pre úrad neoddeliteľnou súčasťou práce. Aj preto už po druhý raz obhajuje titul Efektívny...

17.06.2014


Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska Na pozvanie prezidenta NKI Rumunska Nicolae Văcăroiu sa podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth v zastúpení predsedu...

12.06.2014


Visit of the President of the Court of Accounts of the Republic of Moldova with the delegation at SAO SR President of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic (SAO SR) welcomed the...

04.06.2014


Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal na oficiálnej návšteve Slovenska prezidenta Účtovného dvora Moldavskej...

03.06.2014