Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

To bol názov konferencie, ktorú NKÚ SR aktívne pripravilo 25. júna 2014 vo svojich konferenčných priestoroch. Predovšetkým preto, aby experti z externého prostredia, spolu s odborníkmi úradu, hľadali spoločne riešenie na odstránenie vznikajúcich nedostatkov v oblasti štátnej správy a územnej samosprávy. Vystúpenia a názory predstaviteľov štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, ale aj zástupcov profesijných organizácií, poukázali na viacero problémov vyskytujúcich sa v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

V diskusii sa objavilo niekoľko podnetných  návrhov na riešenie, súvisiacich najmä s potrebou zavádzania systematického a cieleného vzdelávania vo verejnej správe, s nutnosťou prijímania kvalitnej a jasnej legislatívy, ktorej cieľom  by mali byť zjednodušené jednotlivé procesy  a postupy v príslušných oblastiach. Nevyhnutné bude - podľa  názorov účastníkov  konferencie - dokončenie reformy verejnej správy, ako aj jej elektronizácie s cieľom prepojenia všetkých informačných systémov používaných vo verejnej správe.   

Na pôde NKÚ SR sa 25. júna hovorilo aj o tom, čo je to vlastne kontrola v samospráve, aké sú rozdiely medzi kontrolou a auditom a že tieto rozdiely treba rozlišovať najmä vo vzťahu k veľkostiam kontrolovaných obcí. Načrtnutý bol aj scenár zlučovania obcí a pričleňovania menších obcí k mestám a následne potreba venovať mestám viac pozornosti a chápať ich ako centrá technológií, vzdelávania, ale aj kultúry.

Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

Podľa predsedu NKÚ SR, Jána Jasovského, téma nedostatkov vo verejnej správe v kontexte tejto konferencie, nepatrí až tak pre najvyššiu kontrolnú inštitúciu. NKÚ SR chcel dať predovšetkým impulz na riešenie problémov. Vyjadril  tiež nádej, že ak sa bude sa pokračovať v odbornej diskusii k daným témam, považuje to za úspech, práve tejto konferencie.

Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

Zdielať: