Naša cesta s kvalitou

Naša cesta s kvalitou

Najvyšší kontrolný úrad SR nechápe kvalitu len akoteoretický pojem, ale je pre úrad neoddeliteľnou súčasťou práce. Aj preto už po druhý raz obhajuje titul Efektívny používateľ modelu CAF. To, ako sa mu darí napĺňať kvalitu konkrétnymi krokmi, prezentoval na workshope s názvom Manažérstvo kvality v NKÚ SR alebo naša cesta s kvalitou. V pondelok 9. júna tohto roku sa na pôde NKÚ stretli hostia z viacerých inštitúcií, pozvaní boli predstavitelia ministerstiev hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny i spravodlivosti, Štatistického úradu SR, Správy finančnej kontroly, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, IUVENTA, Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a ďalší záujemcovia o kvalitu vo verejnej správe.

Naša cesta s kvalitou

Pod vedením metodika CAF teamu Moniky Jurkovičovej prezentovali hosťom svoje témy predstavitelia našej inštitúcie. Podpredseda Vladimír Tóth hovoril o stratégii NKÚ SR na roky 2014 až 2020, generálny riaditeľ Zdenko Kováč konkrétne o procese , skúsenostiach, našich výsledkoch  na ceste NKÚ SR s kvalitou od roku 2010 až dodnes.

Naša cesta s kvalitou

Celodenné podujatie za účasti hostí i niekoľkých členov CAF teamu priniesol zaujímavé témy, konkrétne  otázky i detailné odpovede. Diskusiu vyvolala najmä mapa zainteresovaných strán a prieskum spokojnosti zamestnancov.

Naša cesta s kvalitou

Zdielať: