Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

V dňoch 12. a 13. novembra 2014 prijal predseda NKÚ SR Ján Jasovský návštevu prezidenta NKÚ, ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ, ČR Zdeňky Horníkovej. Spolu s podpredsedami NKÚ SR Vladimírom Tóthom a Igorom Šulajom diskutovali o tvorbe plánu kontrolnej činnosti, štruktúre kontrolných záverov, zefektívnení administratívnych postupov v kontrolnej činnosti, o činnosti pracovnej skupiny NKÚ, ČR na detekciu rizík, využití informačných systémov verejnej správy na analytickú činnosť, príprave nového vizuálneho štýlu NKÚ, ČR a zverejňovaní protokolov o výsledku kontroly NKÚ SR a s tým spojených skúsenostiach.

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

Záver rokovania bol venovaný témam spoločného záujmu, ktorým je benchmarking v oblasti systému merania výkonnosti metódou PMF (Performance Measurement Framework) a možnosť ďalšej spolupráce formou konzultácií v konkrétnych oblastiach kontrolnej činnosti oboch úradov.

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR
 

Zdielať: