Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku

Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku

Podpis spoločných správ z medzinárodných kontrol

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa so svojim poľským partnerom Krzysztofom Kwiatkowskim, prezidentom NKI Poľska, stretol 8. a 9. októbra 2014 v poľskom Rzesówe.  Predmetom oficiálnej návštevy bol podpis dvoch správ zo spoločných medzinárodných kontrol a podpis obnovenej dohody o spolupráci medzi NKI Poľska a NKÚ SR.

Po niekoľkoročnej vzájomnej spolupráci expozitúr NKÚ SR v Košiciach, Prešove i Žiline, ako aj sekcie kontroly európskych fondov s expozitúrou NKI Poľska v Rzeszówe, bola ukončená a podpísaná spoločná správa z medzinárodnej Kontroly Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Úspešná spolupráca expozitúr NKÚ SR v Prešove a v Banskej Bystrici i sekcie špeciálnych odvetví a činností s expozitúrou NKI Poľska v Krakove, sa zavŕšila podpísaním spoločnej správy z medzinárodnej Kontroly úrovne bezpečnosti v našich spoločných horách zložkami záchrannej služby Slovenska a Poľska.

Podpis obnovenej dohody o spolupráci

Podpisom oboch správ sa otvorili možnosti pre ďalšie nové projekty a nové témy spoločného záujmu, ktoré budú predmetom diskusií.

Zúčastnené delegácie si pripomenuli viac ako 16 rokov vzájomnej spolupráce medzi NKÚ SR a NKI Poľska, ktorá v uplynulých rokoch prispela k vzájomnému zvyšovaniu kvality kontrolórskej práce. Za toto obdobie sa úspešne uskutočnilo 13 bilaterálnych a multilaterálnych vykonaných kontrol.

Podpisom obnovenej dohody o spolupráci sa doterajšie dobré skúsenosti zo vzájomných kontaktov premietnu do spoločnej aktívnej práce našich úradov v budúcnosti.

Slávnostný podpis správ a dohody sa konal v priestoroch úradu Podkarpatského vojvodstva. Pri tejto príležitosti podpisu sa konala aj tlačová konferencia a stretnutie s novinármi, ktorých predseda NKÚ SR a prezident NKI Poľska informovali o spoločných kontrolách a o dohode o vzájomnej spolupráci.

Delegáciu NKÚ SR vedenú jeho predsedom Jánom Jasovským prijala počas návštevy Poľska viceguvernérka Podkarpatského vojvodstva Alicja Wosika a primátor mesta Rzesów Tadeusz Ferenc.

Rozhovor pre miestne médiá

Tlačová beseda s novinármi

Prijatie u primátora mesta Rzesów p. Tadeusza Ferenca

Zdielať: