Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Vladimír Tóth sa v Bonne zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka. Spolkový účtovný dvor, ktorého korene siahajú do roku 1714, si pripomenul toto výročie na spoločnom podujatí za účasti prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Joachima Gaucka, početných domácich a zahraničných hostí, vrátane delegácií európskych najvyšších kontrolných inštitúcií.

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Vo svojich vystúpeniach spolkový prezident Joachim Gauck, prezident Európskeho účtovného dvora Vítor Manuel da Silva Caldeira, generálny tajomník INTOSAI Dr. Josef Moser a prezident Spolkového účtovného dvora Nemecka Kay Scheller zhodnotili históriu, prácu a prínos Spolkového účtovného dvora pre spoločnosť v národnom i medzinárodnom meradle. Súčasťou podujatia bola prehliadka výstavy s artefaktmi dokumentujúcimi históriu a prácu Spolkového účtovného dvora. Na záver podujatia bola predstavená pamätná známka pripomínajúca 300. výročie založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka.

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Príhovor Kay Schellera, prezidenta Spolkového účtovného dvora Nemecka

Príhovor Joachima Gaucka, prezidenta Nemeckej spolkovej republiky
 

Zdielať: