Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Na pozvanie prezidenta NKI Rumunska Nicolae Văcăroiu sa podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth v zastúpení predsedu NKÚ SR zúčastnil v dňoch 05. - 06. júna 2014 na medzinárodnom seminári konanom v Bukurešti pri príležitosti 150. výročia založenia NKI Rumunska. Podujatie sa konalo v parlamente Rumunskej republiky za účasti vysokých štátnych predstaviteľov – prezidenta Rumunskej republiky, podpredsedu snemovne reprezentantov, predsedu vlády, poslancov, zástupcov vládnych a verejných inštitúcií, veľvyslanectiev, primátora hlavného mesta Bukurešť, akademickej obce a ďalších inštitúcií.

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Na podujatí sa zúčastnili aj zahraničné delegácie z najvyšších kontrolných inštitúcií vrátane INTOSAI, ktorú zastupoval generálny tajomník Josef Moser, EUROSAI, ktorú zastupoval prezident Guilherme d´Oliveira Martins, OLACEFS, ktorú zastupoval prezident Agusto Nardes, EDA, ktorý zastupoval prezident Vítor Manuel da Silva Caldeira a celý rad prezidentov a viceprezidentov NKI.

Pri príležitosti tohto podujatia prijal podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha prezident NKI Rumunska Nicolae Văcăroiu na osobitnom rokovaní, v ktorom vyzdvihol vzájomné kontakty našich inštitúcií z minulosti a odporučil ich ďalšie pokračovanie. V rámci podujatia uskutočnil podpredseda úradu viacero bilaterálnych stretnutí a rozhovorov s  viceprezidentom NKI Poľska, viceprezidentkou NKÚ, ČR, prezidentom NKI Rakúska, Moldavska, Slovinska, Chorvátska, Grécka, ako aj s predstaviteľmi NKI Maďarska a ďalších zúčastnených najvyšších kontrolných inštitúcií.

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Zdielať: