Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal na oficiálnej návšteve Slovenska prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky Serafima Urecheana, ktorý v dňoch 27. – 30 mája 2014 navštívil s delegáciou Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. V kontexte prípravy asociačnej dohody Moldavskej republiky o prístupe do Európskej únie, sa hostia zaujímali o naše skúsenosti a praktické poznatky. Podpredsedovia úradu Vladimír Tóth a Igor Šulaj, spolu s riaditeľmi odborných útvarov,  prezentovali pôsobnosť a činnosť NKÚ SR, činnosť odboru metodiky a práva, výsledky a praktické skúsenosti ITSA (sebahodnotenie informačných technológií), model PMF (systém hodnotenia výkonnosti), ako aj pôsobnosť a činnosť kontrolných útvarov a medzinárodné aktivity NKÚ SR.

Počas návštevy Slovenska navštívil prezident Účtovného dvora Moldavskej republiky Serafim Urechean  aj región Nitrianskeho kraja, kde ho prijal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Počas návštevy tohto regiónu diskutoval tiež s vedením expozitúry v Nitre.

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Prezident Účtovného dvora Moldavskej republiky a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podpísali dohodu o spolupráci, zameranú na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti externej verejnej kontroly, výmenu poznatkov v oblasti uplatňovania postupov a štandardov pri kontrole IT a výmenu informácií a materiálov o činnosti oboch strán.

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Zdielať: