NKÚ SR má 25 rokov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repub­liky v tomto roku oslavuje 25 rokov svojej existencie. Napriek turbulentnému vývoju udalostí vied­la cesta NKÚ SR k napredovaniu a...

11.04.2018


Archív 2008 NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR...

09.05.2011


Archív 2009 NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR...

09.05.2011


Archív 2010 "Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona." ...

09.05.2011


Záznam 3. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 25. októbra 2016 Prítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR Ing. Vladimír Urmanič -...

14.11.2016


Záznam z 2. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 19. mája 2016 Prítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR Ing. Bátovská Zuzana - člen...

14.11.2016


Záznam z 2. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor") 19. mája 2016 Prítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR Ing. Bátovská...

14.11.2016


Štatút Výboru pre vnútorný audit a vládny audit   Článok 1 Úvodné ustanovenia Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) sa zriaďuje podľa § 11 zákona č....

24.05.2016


Článok 1 Úvodné ustanovenia Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) sa zriaďuje podľa § 11 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite...

24.05.2016


Hodnotenie správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 V zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je...

24.05.2016


Hodnotenie správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 V zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je...

24.05.2016


Hodnotenie správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 V zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je...

24.05.2016


Bratislava 23. mája (TASR) – Výsledky kontroly projektu bratislavského obchvatu by mal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejniť najneskôr do troch týždňov. Na dnešnom stretnutí s novinármi to...

23.05.2016


ABOUT CONTACT COMMITTEE MEETING The Contact Committee meets every year. The host and the chair for each Contact Committee meeting is selected by agreement of the Contact Committee at least two...

02.03.2016


ETICKÝ KÓDEX KONTROLÓRA NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY   PREAMBULA Cieľom Etického kódexu kontrolóra Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len...

23.11.2015


Bratislava 10. novembra (TASR) – Vyššie územné celky (VÚC) na Slovensku vystupujú aj napriek istému finančnému deficitu v role dobrého hospodára. Zmestia sa do finančných rámcov...

12.11.2015


Informovanie sa o kontrolných zisteniach Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o...

05.11.2015


Ústredné orgány štátnej správy Ministerstvá:     Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo investícií,...

15.10.2015


História NKÚ SR Už v roku 1761 cisárovná Mária-Terézia zriadila Účtovnú komoru (die Rechen-Cammer). Bol to orgán s pomerne širokými právomocami nielen v oblasti kontroly účtov, ale aj samotného...

23.09.2015


Etický kódex zamestnanca NKÚ SR Cieľom Etického kódexu zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex") je stanoviť základné  pravidlá správania sa...

15.04.2011