Archív 2010

Archív 2010

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

.............................................................................................................................................
 

OZNÁMENIE: Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií V4 v SR
 

Dátum: 29.09.2010 10:37 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny V 4+2 (NKI krajín Vyšehradskej štvorky - Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spolu s Rakúskom a Slovinskom) v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2010 navštívia Slovensko na trinástom spoločnom pracovnom stretnutí Vyšehradskej skupiny V 4+2. Rokovania sa konajú každoročne a v tomto roku je hostiteľom Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky František Dohnal, prezident Účtovného súdu Slovinska Igor Šoltés, prezident Štátneho kontrolného úradu Maďarska László Domokos, prezident Najvyššej kontrolnej komory Poľska Jacek Jezierski, ako aj hostiteľ, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský, sa aj so svojimi delegáciami stretnú v Sielnici na strednom Slovensku.

Témami dvojdňového pracovného rokovania predstaviteľov NKI krajín V4, Rakúska a Slovinska budú aktivity úradov v období finančnej a hospodárskej krízy, nové záležitosti týkajúce sa činnosti NKI, bilaterálna a multilaterálna spolupráca členov skupiny, ako aj diskusia na hlavné témy a záležitosti týkajúce sa nadchádzajúceho stretnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a Európskeho dvora audítorov.

Predstavitelia zúčastnených kontrolných inštitúcií budú vo svojich vystúpeniach prezentovať svoje skúsenosti v oblasti riadenia krízy, aktivity úradov týkajúcich sa krízy, spočívajúce najmä vo vykonávaní kontrol zameraných na zisťovanie dopadov a prispenie k odstraňovaniu následkov hospodárskej krízy. Diskutovať sa bude aj o aktivitách a projektoch najvyšších kontrolných inštitúcií v súčasnom období, i o víziách a zámeroch v činnosti úradov do budúcnosti.

Vyšehradská skupina V 4+2 je neformálne, nezávislé a odborné fórum založené na princípoch dobrovoľnosti, rovnosti a partnerstva. Pozostáva z vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) takzvaných Vyšehradských štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a vedúcich predstaviteľov NKI Rakúska a Slovinska.
Cieľmi Vyšehradskej skupiny V4+2 je určiť spoločné záujmy v externej štátnej kontrole, zistiť a prediskutovať problémové oblasti, ktoré formujú časť z týchto spoločných záujmov a rozvíjať úzko spojené prístupy na ich riešenia, predstavovať fórum na výmenu názorov a stanovísk k otázkam spoločného záujmu, reprezentovať spoločné záujmy v oblasti externej štátnej kontroly v Kontaktnom výbore vedúcich predstaviteľov NKI Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, prevziať premosťovaciu úlohu medzi členskými NKI Vyšehradskej skupiny V 4+2 a NKI kandidátskych krajín EÚ.

Pracovné stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín Vyšehradskej skupiny sa uskutoční 30. septembra – 1. októbra 2010 v Sielnici, hotel Kaskády.

Informáciu TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Nosáľová.

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku

................................................................................................................................................
 

J. JASOVSKÝ: Vo funkcii predsedu NKÚ zostanem do konca funkčného obdobia
 

(21.07.2010; www.tasr.sk; s. -; TASR)

Bratislava 21. júla (TASR) - Vo funkcii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zostane Ján Jasovský podľa vlastných slov do konca celého funkčného obdobia. Jasovský to povedal novinárom potom, ako ho dnes prijala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.

"Som zvolený podľa zákona na 7 rokov, ktoré sa môžu predĺžiť o ďalších 7 rokov, a to terajšie obdobie mi končí 9. februára 2012," dodal Jasovský s tým, že "ak by sme nerešpektovali zákon, tak by to bolo v prípade NKÚ smiešne".

Na otázku TASR, ako reaguje na ojedinelé vyjadrenia aj koaličných politikov, že by sa eventuálne mohol NKÚ spojiť napríklad s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo ÚVO s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, uviedol, že "to sú nezmyselné veci". Podľa Jasovského "NKÚ ako ústavný orgán je súčasťou parlamentnej demokracie, spolupracuje s Národnou radou SR a úlohy pre NKÚ môže vydávať len plénum NR SR". ÚVO a ďalšie orgány sú orgány verejnej správy, "ktoré nemajú čo spojiť s NKÚ a prakticky ich nie je teda ani možné spojiť s NKÚ aj preto, že ÚVO je aj sankčným úradom, čo NKÚ nie je. Takéto spájanie nie je možné", podčiarkol a dodal, že o tejto otázke s Radičovou ani dnes nehovorili.

Šéf NKÚ ďalej uviedol, že predložil Radičovej správu o činnosti NKÚ za rok 2009. Premiérka mala záujem zistiť stupeň rozpracovania kontrolných zistení NKÚ na jednotlivých rezortoch. "Informoval som ju o dokončených a práve realizovaných kontrolách a o tom, ktoré kontroly pracovníkov NKÚ ešte čakajú do konca roka 2010. Zvlášť sme hovorili o kontrolách v oblasti samosprávy, aké tam NKÚ prijíma opatrenia a ako sa snaží v rámci kontrolovaných subjektov odstraňovať nedostatky."

Jasovský potvrdil, že informoval premiérku aj o zmene NKÚ na moderný flexibilný nezávislý orgán podľa najnovších svetových štandardov. Na otázku Radičovej, čo by bolo potrebné urobiť na NKÚ v tomto funkčnom období z pohľadu premiérky, "som jej odporučil, že na základe kontrol NKÚ nie všade funguje dostatočný vnútorný kontrolný systém jednotlivých rezortov. Predpokladám, že ona prijme v tomto bode svoje závery".

Na margo výšky rozpočtu NKÚ predseda povedal, že NKÚ nepotrebuje veľa prostriedkov, jeho kontroly financujú aj fondy EÚ.

NKÚ pripravuje plán kontrol na 3 roky a spresnenie na kalendárny rok. Navyše, niektoré kontroly vykonáva v súčinnosti s relevantnými orgánmi v Nemecku, ČR, Maďarsku, Rakúsku a na Ukrajine, preto nie je možné robiť v tomto kalendári kontrol zásadné zmeny, dodal Jasovský.

Zdielať: