Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe.

Táto služba je prístupná cez "Detail" konkrétnej kontrolnej akcie. Použite ikonku lupy . Kontrolné zistenia sú zverejňované po ukončení kontroly na kontrolovanom subjekte. V prípade, ak máte záujem o jednotlivé výsledky kontrol z jednotlivých subjektov kontrolovaných v rámci kontrolnej akcie (protokol o výsledku kontroly, záznam o výsledku kontroly), kontaktujte nás na emailovej adrese info@nku.gov.sk, nakoľko po ukončení všetkých kontrol v rámci kontrolnej akcie je zverejnená záverečná správa kontrolnej akcie (detail kontrolnej akcie).

Používateľská príručka (.PDF / 1,45MB) (Nové okno)

Zdielať: