Deň pre vás Dnes sa otvorili naše dvere pre vás, vážení občania. Stalo sa tak počas podujatí k 20. výročiu vzniku NKÚ SR (1.4.1993). Viacerí ste prišli hneď ráno, s konkrétnymi problémami a...

03.04.2013


Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy V dňoch 26. až 28.11.2012 prijal Najvyšší kontrolný úrad SR na oficiálnej návšteve delegáciu Národného kontrolného úradu Litvy,...

28.11.2012


Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa...

20.11.2012


Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny V 4+2 (NKI krajín Vyšehradskej štvorky - Česká...

04.10.2010


Návšteva prezidenta Účtovného dvora Rumunska Prezident Účtovného dvora Rumunskej republiky Nicolae Vacaroiu so svojou delegáciou navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR. Rokoval s predsedom NKÚ SR...

19.10.2010


Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR Pán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010...

27.10.2010


Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa spolu s členmi CAF tímu zúčastnil na 7. národnej konferencii o kvalite:...

09.12.2010


Stretnutie dvoch generácií Vernisážou otvorená výstava akad. mal. Ľubice Prudilovej-Dohnányovej a Mgr. art. Martina Bendželu v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 28.06.2012...

29.06.2012


Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole  Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  vo svojich priestoroch...

26.06.2012


Najvyšší kontrolný úrad ukončil kontrolu plnenia úloh pri zabezpečovaní úspor energií zo strany Slovenskej republiky. Jej zámerom bolo posúdiť opodstatnenosť prijatých opatrení, ktoré majú vyústiť...

16.10.2015


Pracovné stretnutie so zástupcami OECD Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR sa na základe žiadosti zástupcov OECD stretli 21.02.2012 na Najvyššom kontrolnom úrade SR. OECD začína prípravu...

01.03.2012