Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

V dňoch 26. až 28.11.2012 prijal Najvyšší kontrolný úrad SR na oficiálnej návšteve delegáciu Národného kontrolného úradu Litvy, ktorú viedla Giedre Švediene, hlavná audítorka NKÚ Litvy a výkonná predsedníčka Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií  EÚ a Európskeho dvora audítorov v roku 2013. Sprevádzal ju Mindaugas Macijauskas, riaditeľ odboru vývoja kontroly a  Albina Radzevičiute, riaditeľka právneho a personálneho odboru.

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

Predmetom pracovných rokovaní na Najvyššom kontrolnom úrade SR boli témy týkajúce sa výmeny informácií o skúsenostiach z uplatňovania pôsobnosti najvyšších kontrolných inštitúcií, prezentované boli aj informácie o zavedenom systéme záznamu pracovného času a činnosti právneho odboru NKÚ SR. Zástupcovia slovenského kontrolného úradu informovali aj o projekte nezávislého medzinárodného posúdenia Peer Review, ktorému sa NKÚ SR podrobil v rokoch 2010 - 2011 a ktorého cieľom bolo posúdiť, či je koncepcia rozvoja NKÚ SR vhodne navrhnutá a podporuje účinnú a kvalitnú kontrolu pri plnení poslania úradu. Členom delegácie z Litvy bol predstavený aj  postup implementácie modelu hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework) v prostredí NKÚ SR, ktorý vyústil do získania medzinárodne uznávaného titulu „Efektívny používateľ modelu CAF". NKÚ SR ho získal v uplynulom roku ako prvá inštitúcia na Slovensku. Členovia delegácie sa oboznámili aj s činnosťou Expozitúry NKÚ SR  v Banskej Bystrici, kde im boli prezentované činnosti v rámci kontroly samospráv.

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

Hlavná audítorka Národného kontrolného úradu Litvy Giedre Švediene bola privítaná aj na pôde parlamentu predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom a následne prijatá, spolu s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR Jánom Jasovským, podpredsedníčkou Národnej rady SR Janou Laššákovou, za účasti chargé d`affaires Zastupiteľského úradu Litovskej republiky v SR Edvilasa Raudonikisa. Počas prijatia u podpredsedníčky Národnej rady SR diskutovali ústavní činitelia o význame obojstrannej aktívnej spolupráce medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami a parlamentmi.

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: