Stretnutie dvoch generácií

Stretnutie dvoch generácií

Vernisážou otvorená výstava akad. mal. Ľubice Prudilovej-Dohnányovej a Mgr. art. Martina Bendželu v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 28.06.2012 prezentuje tvorbu dvoch generačne rozdielnych grafikov, členov združenia ArtClub 60+8, Slovenskej výtvarnej únie. Jeho najstarší člen,  akad. maliar Karol Prudil predstavil vystavovanú tvorbu týchto zástupcov slovenskej grafiky . Výtvarný teoretik Martin Čičo – pracovník Slovenskej národnej galérie zastúpil na otvorení výstavy svojho priateľa Martina Bendželu a predniesol osobné vyznanie autora k svojej tvorbe. Vernisáž sprevádzala vážna hudba v podaní huslistky Gabriely Šimurdovej spolu s s talentovaným žiakom ZUŠ Jozefa Kresánka z Karlovej Vsi.

Stretnutie dvoch generácií

Stretnutie dvoch generácií

Stretnutie dvoch generácií


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: