Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Pán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR.

Pán predseda spolu s pani podpredsedníčkou NKÚ SR prijali návštevu 25. októbra za prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pána Gu Ziping.

Čínska delegácia sa zaujímala najmä o kontrolnú pôsobnosť a kompetencie NKÚ SR a zároveň stručne informovala o pôsobnosti Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky. V závere stretnutia zástupcovia čínskeho Ministerstva kontroly prejavili záujem o pokračovanie v spolupráci s Najvyšším kontrolný úradom SR formou výmeny skúseností
a poznatkov.

Na trenčianskej expozitúre NKÚ SR prijal delegáciu 26. októbra jej riaditeľ Pavol Zigo, ktorý informoval o pôsobnosti a skúsenostiach v činnosti expozitúry od jej založenia.


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: