Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny V 4+2 (NKI krajín Vyšehradskej štvorky - Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spolu s Rakúskom a Slovinskom) v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2010 navštívili Slovensko na trinástom spoločnom pracovnom stretnutí Vyšehradskej skupiny V 4+2. Rokovania sa konajú každoročne a v tomto roku bol hostiteľom Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky František Dohnal, prezident Účtovného súdu Slovinska Igor Šoltés, prezident Štátneho kontrolného úradu Maďarska László Domokos, prezident Najvyššej kontrolnej komory Poľska Jacek Jezierski, ako aj hostiteľ, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský, sa aj so svojimi delegáciami stretli v Sielnici na strednom Slovensku.

Témami dvojdňového pracovného rokovania predstaviteľov NKI krajín V4, Rakúska a Slovinska boli aktivity úradov v období finančnej a hospodárskej krízy, nové záležitosti týkajúce sa činnosti NKI, bilaterálna a multilaterálna spolupráca členov skupiny, ako aj diskusia na hlavné témy a záležitosti týkajúce sa nadchádzajúceho stretnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a Európskeho dvora audítorov.

Predstavitelia zúčastnených kontrolných inštitúcií vo svojich vystúpeniach prezentovali svoje skúsenosti v oblasti riadenia krízy, aktivity úradov týkajúcich sa krízy, spočívajúce najmä vo vykonávaní kontrol zameraných na zisťovanie dopadov a prispenie k odstraňovaniu následkov hospodárskej krízy. Diskutovalo sa aj o aktivitách a projektoch najvyšších kontrolných inštitúcií v súčasnom období i o víziách a zámeroch v činnosti úradov do budúcnosti.

Vedúci predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na záver vyjadrili spokojnosť s priebehom, závermi i organizáciou tohto pracovného stretnutia.

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovenskuv

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: