Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR sa na základe žiadosti zástupcov OECD stretli 21.02.2012 na Najvyššom kontrolnom úrade SR. OECD začína prípravu vypracovania Ekonomického prehľadu Slovenskej republiky 2012, ktorého výsledky majú byť zverejnené v októbri 2012. V tejto súvislosti zástupcovia OECD pripravili dotazník, rozoslali ho rôznym inštitúciám SR a odpovede naň prišli osobne prediskutovať na Slovensko v rámci ich štrukturálnej misie v SR. Nosnou témou rokovania boli verejné financie (rozpočtový proces s dôrazom na výdavkovú stránku rozpočtu, fiškálne pravidlá, rozpočet samospráv). Predmetom stretnutia na NKÚ SR bola efektívnosť kontroly vykonávanej v uvedených oblastiach. Zúčastnili sa ho za OECD Andreas Woergoetter, riaditeľ divízie štúdie krajín, Caroline Klein, analytička, zodpovedná za SR v OECD, ako aj Martina Kobilicová, 2. tajomník Stálej misie SR pri OECD a prizvaný expert OECD. Členovia tejto  delegácie vyjadrili spokojnosť s diskusiou a odpoveďami zástupcov NKÚ SR na otázky, týkajúce sa diskutovanej témy.

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: