Stratégia plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR v období rokov 2020 - 2023   Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolnú činnosť na základe ročného plánu kontrolnej činnosti.   ...

15.04.2011


Sekcie a odbory NKÚ SR Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR je stanovená v zákone č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ...

15.01.2019


Spolupráca NKÚ SR s akademickou obcou - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Rozvíjať dobré vzťahy a spoluprácu s akademickou obcou na Slovensku považuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej...

19.05.2015


What is/is not within the SAO mandate Supreme Audit Office of the Slovak Republic: Shall audit the management of the funds and property of the  - State - Regional administration units -...

30.01.2012


Vice-President Ing. Emil Kočiš, PhD. Date of birth: January 17, 1956   Education: 1981 M.S., Engineer, Slovak Technical University, Bratislava, Slovak Republic   ...

17.01.2012


About European Court of Auditors Mission and Role The European Court of Auditors (ECA) mission is to contribute to improving EU financial management, promote accountability and transparency,...

13.01.2012


Contact Supreme Audit Office of the Slovak Republic Priemyselná 2 824 73 Bratislava 26 Slovak Republic Web: www.nku.gov.sk Twitter: https://twitter.com/NKUSR E-mail: info@nku.gov.sk   Mr...

12.01.2012


International Committees and Working Groups The Supreme Audit Office of the Slovak Republic is a member of several international committees and working groups: INTOSAI committees and working...

12.01.2012


About Contact Committee Cooperation between the Supreme Audit Institutions (SAIs) of the European Union and the European Court of Auditors (ECA) takes place within the framework of the Contact...

12.01.2012


Strategic Documents Lima Declaration Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts (.pdf / 610kB) Mexico Declaration Mexico Declaration on Supreme Audit Institutions Independence...

12.01.2012


Auditors' duties and rights Auditors' duties In carrying out audits, the auditors must: - inform the statutory body of the audited entity on subject-matter and purpose of the  audit and...

12.01.2012


International audits List of international parallel and coordinated audits of the Office took part in since the year 2000 and cooperating party: 2000 Audit of Management of the State...

12.01.2012


The Supreme Audit Office of the Slovak Republic (Office) was established the 1. April 1993. The Slovak Constitution of 1992 confirmed the Office as the independent external audit body. The Act...

10.01.2012


Dotazník spokojnosti zamestnanca Vážený/á respondent/ka, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, vykonáva kontrolu podpory zamestnanosti...

20.03.2015


Zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Účastník zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum...

18.01.2012


Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR V priebehu roku 2014 Najvyšší kontrolný úrad SR pokračoval vo svojich vstupných priestoroch s prezentáciou...

15.12.2014


Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívil pán Kjell...

05.12.2014


Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa...

05.12.2014


SAO SR Vice President attended the seminar organised at the SAI of Germany 300th anniversary The Supreme Audit Office of the Slovak Republic Vice President Vladimír Tóth attended the seminar...

20.11.2014


Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave V dňoch 12. a 13. novembra 2014 rokovala na pôde NKÚ SR pracovná skupina GT 3 regionálnej skupiny EUROSAI (GT 3 –...

20.11.2014