Zmluvy

Zmluvy

Názov zmluvy Číslo zmluvy Účastník zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia platnosti zmluvy
Zmluva o kúpe zariadenia  1/2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

 1 eur  11.1.2012  19.1.2012  
Zmluva o kúpe zariadenia  2/2012  

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO:35697270

 1 eur  11.1.2012  19.1.2012  
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet  D1/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadíčova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469  0 eur  26.1.2012

1.2.2012

 
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TP  D2/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadíčova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469  0 eur  26.1.2012 1.2.2012  
Zmluva o dielo 4/2012  Asseco Solutions, a.s., Bardošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 24 060 eur  31.1.2012 2.2.2012  7.2.2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio internet  D/1/2012 Slovak Telekom a.s.  0 eur  26.1.2012 1.2.2012  
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TP  D/2/2012 Slovak Telekom a.s.   0 eur  26.1.2012 1.2.2012  
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve   D/3/2012 SLOVES - ZV NKÚ SR    12.1.2012 2.2.2012  
Dohoda o zrušení prílohy č. 1 k zmluve  D/4/2012 Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, Banská Bystrica  0 eur  7.3.2012 9.3.2012  
Rámcová  dohoda (kúpa tonerov)   6/2012/1014  ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Čajakova 19, 811 05 Bratislava, IČO 35805781 cca 22 500 eur  20.3.2012 23.3.2012 doba určitá 3 roky
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb  7/2012/1012 doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Banská Bystrica 160 eur   15.3.2012 24.3.2012 31.03.2012
             
             
             

Zdielať: