Dotazník spokojnosti zamestnanca

Dotazník spokojnosti zamestnanca

Vážený/á respondent/ka,

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, vykonáva kontrolu podpory zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti, čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii vybraných projektov konečnými užívateľmi. Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania politiky zamestnanosti v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa.

Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú  veľmi cennou spätnou väzbou. Týmto si Vás dovoľujeme láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach. Vami vyplnený dotazník predpokladáme, že poukáže na problémy UoZ s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality politiky zamestnanosti a tým aj na lepšie uplatňovanie v praxi.

Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu, v prípade nutnosti vyplnenia textu prosíme o stručný a výstižný text.

Dotazník je anonymný.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka

Zdielať: