Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa 28.11.2014 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR Výročnú správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 v rámci svojej návštevy Slovenska a prezentácie tejto správy príslušným orgánom Slovenskej republiky. Člena EDA sprevádzal a svoje poznatky prezentoval aj vedúci jeho Kabinetu JUDr. Branislav Urbanič.

Ladislav Balko informoval zamestnancov NKÚ SR o poznatkoch zverejnených vo výročnej správe. Vo svojom vystúpení predstavil vyhlásenie o vierohodnosti k spoľahlivosti účtovnej závierky a správnosti príslušných transakcií a informoval o hlavných zisteniach a záveroch výročnej správy. V rámci diskusie odpovedal člen EDA Ladislav Balko na otázky, týkajúce sa najmä hospodárenia Európskej únie.

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

NKÚ SR spolupracuje s Európskym dvorom audítorov v súlade so zmluvou o Európskej únii najmä pri kontrolných misiách EDA na Slovensku pri kontrole čerpania prostriedkov EÚ.

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

Zdielať: