Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívil pán Kjell Kristian Dorum z Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska a vystúpil s prednáškou na tému „Riešenie problémov podvodov a korupcie pri kontrole životného prostredia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi".

Tému vsadil do kontextu medzinárodných dohôd a medzinárodných štandardov kontroly. Vo svojom vystúpení prezentoval príručku Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI venovanú tejto oblasti. Priblížil východiská pre korupčné správanie pri riadení v životnom prostredí a hospodárení s prírodnými zdrojmi, upriamil pozornosť na význam hodnotenia rizík a zdôraznil sprievodné javy naznačujúce korupčné správanie. Prezentácia bola doplnená príkladmi vychádzajúcimi z reálnych skutočností.

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Na prezentácii sa zúčastnili na pozvanie NKÚ SR aj zástupcovia organizácie Transparency International Slovensko.

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Zdielať: