Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR

Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR

Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR V priebehu roku 2014 Najvyšší kontrolný úrad SR pokračoval vo svojich vstupných priestoroch s prezentáciou umeleckej činnosti umelcov slovenskej výtvarnej obce. Svoju tvorbu vystavovalo siedem slovenských výtvarných umelcov: akademická maliarka Janka Pruškoáj, výtvarník a architekt Martin Djuračka, fotograf Anton Sládek, textilná výtvarníčka Emília Hodasová. Vystavovanú tvorbu umelecky dotvárali diela nežijúceho autora keramikára a architekta Ivana Polomského.

Od 15. decembra 2014 vystavuje svoju tvorbu akademický maliar Peter Uchnár, ktorý vyštudoval na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. V súčasnosti sa venuje grafike, maľbe, a knižnej ilustrácii. Ilustrácie vhodne dopĺňajú diela výtvarníka a dizajnéra Daniela Požára.

Uvedenou aktivitou umožnil Najvyšší kontrolný úrad SR v priebehu 9 rokov, od roku 2006 do konca roka 2014 vo svojich priestoroch prezentovať svoju umeleckú tvorbu viac ako päťdesiatym výtvarným umelcom, sochárom, maliarom, fotografom, textilným umelcom a dizajnérom. Popri tom úrad umožnil vystavovať aj budúcej generácii výtvarných umelcov, ktorými boli žiaci dvoch umeleckých škôl z Bratislavy a Kremnice. Podľa odozvy táto činnosť, je verejnosťou veľmi pozitívne vnímaná.

Zdielať: