Rozpočet a záverečný účet NKÚ SR

2023

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2023

pdf (46 kB) Otvoriť Stiahnuť


2022

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2022

pdf (76 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu NKÚ SR za rok 2022

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


2021

Záverečný účet NKÚ SR za rok 2021

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov 2021

pdf (66 kB) Otvoriť Stiahnuť


2020

Záverečný účet NKÚ SR za rok 2020

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2020

pdf (14 kB) Otvoriť Stiahnuť


2019

Záverečný účet NKÚ SR 2019

pdf (809 kB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2019

pdf (14 kB) Otvoriť Stiahnuť


2018

Záverečný účet za rok 2018

pdf (963 kB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018

pdf (33 kB) Otvoriť Stiahnuť


2017

Záverečný účet za rok 2017

pdf (901 kB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017

pdf (39 kB) Otvoriť Stiahnuť


2016

Záverečný účet za rok 2016

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016

pdf (29 kB) Otvoriť Stiahnuť


2015

Návrh záverečného účtu za rok 2015

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015

pdf (34 kB) Otvoriť Stiahnuť


2014

Úvodná strana závierky

pdf (27 kB) Otvoriť Stiahnuť


Výkaz ziskov a strát

pdf (612 kB) Otvoriť Stiahnuť


Poznámky

pdf (676 kB) Otvoriť Stiahnuť


Súvaha

pdf (570 kB) Otvoriť Stiahnuť


ZU 2014 kompletný materiál

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2014

pdf (32 kB) Otvoriť Stiahnuť


2013

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2013

pdf (31 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2013

pdf (983 kB) Otvoriť Stiahnuť


Poznámky

pdf (457 kB) Otvoriť Stiahnuť


Súvaha

pdf (262 kB) Otvoriť Stiahnuť


Výkaz ziskov a strát

pdf (214 kB) Otvoriť Stiahnuť


2012

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2012

pdf (61 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2012

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


2011

Návrh záverečného účtu za rok 2011

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2011

pdf (165 kB) Otvoriť Stiahnuť


2010

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2010

pdf (129 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2010

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


2009

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2009

pdf (129 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2009

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


2008

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2008

pdf (127 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2008

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


2007

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2007

pdf (109 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2007

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


2006

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2006

pdf (141 kB) Otvoriť Stiahnuť


Návrh záverečného účtu za rok 2006

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


2005

Záväzné ukazovatele kapitoly NKÚ SR na rok 2005

pdf (111 kB) Otvoriť Stiahnuť


Výročné správy

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2022

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2021

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2020

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2019

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2018

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2017

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2016

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2015

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2014

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010

pdf (623 kB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2009

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2008

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2007

pdf (842 kB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2006

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2005

pdf (392 kB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2004

pdf (383 kB) Otvoriť Stiahnuť


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2003

pdf (412 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanoviská

Najvyšší kontrolný úrad SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky NKÚ SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu. Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky NKÚ SR predkladá NR SR v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

Stanoviská k návrhu štátneho rozpočtu

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2023

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2021

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2020

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2019

pdf (945 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2018

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2017

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2016

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2013

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2012

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2011

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010

pdf (667 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2009

pdf (759 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2008

pdf (597 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2007

pdf (443 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2006

pdf (766 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanoviská k návrhu štátneho záverečného účtu

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2022

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2021

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2019

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2018

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2017

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2016

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2015

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2014

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2011

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2010

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2009

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2008

pdf (469 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2007

pdf (959 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2006

pdf (995 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2005

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2004

pdf (794 kB) Otvoriť Stiahnuť


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2003

pdf (847 kB) Otvoriť Stiahnuť