Sťažnosti

NKÚ SR vzhľadom na svoje postavenie a právomoci je oprávnený prešetrovať len sťažnosti smerujúce voči jeho zamestnancom a jeho činnosti, ostatné podania postupuje na vybavenie alebo prešetrenie príslušným orgánom.