Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2009 KA-016/2009/0004 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2009 KA-008/2009/0004 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2009 KA-077/2009/0008 Kontrola projektov ISPA/KF, ktorým doba realizácie skončila 30.04.2009
2009 KA-063/2009/0005 Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
2009 KA-080/2009/0005 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
2009 KA-060/2009/0002 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
2008 KA-044/2008/0003 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
2010 KA-018/2010/0009 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0008 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0007 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0006 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0005 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0004 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0003 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0002 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2009 KA-074/2009/0006 Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
2012 KA-021/2012/1030 Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2007 KA-024/2007/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
2008 KA-043/2008/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
2010 KA-023/2010/0007 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Bratislava - protipovodňová ochrana", č. opatrenia 2004/SK/C/PE/007