Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-080/2009/0005
Názov:
Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.04.2009 - 09.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.04.2009 - 04.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.04.2009 - 17.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť