Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2009/0004
Názov:
Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Filia nezisková organizácia

IČO
35506130
Sídlo
Trieda SNP 3, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.08.2009 - 20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Humanitná spoločnosť Prijatie

IČO
31309101
Sídlo
Šafárikovo námestie 3, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.09.2009 - 27.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

IČO
31943713
Sídlo
Zvonárska 23, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 06.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola obchodu a služieb

IČO
17078385
Sídlo
Školská 4, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.09.2009 - 11.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť