Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-074/2009/0006
Názov:
Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.

IČO
31821316
Sídlo
Heydukova 25, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.06.2009 - 14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Inštitút pre výskum práce a rodiny

IČO
30847451
Sídlo
Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.05.2009 - 17.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia Za toleranciu a proti diskriminácii

IČO
30853079
Sídlo
Tichá 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2009 - 13.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov

IČO
00599107
Sídlo
Župné námestie 10, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.05.2009 - 07.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť