Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-048/2023/1063 ŽoP Centrálny ekonomický systém
2022 KA-032/2022/1120 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
2021 KA-036/2021/1032 Športové zväzy
2022 KA-027/2022/1090 Športová infraštruktúra na základných školách
2023 KA-033/2023/1100 Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
2022 KA-023/2022/1063 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2021 KA-002/2021/1033 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2012 KA-056/2012/1040 Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".