Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2009/0004
Názov:
Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Združenie abstinentov Slovenska

IČO
35590548
Sídlo
P.O.Box 19, 90638 Rohožník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 11.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť