Tlačové správy 2016

Späť

Výstavba nájomných bytov musí prejsť verejným obstarávaním

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) od začiatku roka 2016 eviduje viac ako 80 doručených podnetov od občanov, politikov, inštitúcií verejnej správy a iných organizácií. Na úrad sa obracajú e-mailovou komunikáciou, poštou a po spustení nového webového sídla úradu aj formou podnetov podávaných cez formulár na stránke. Jednou z najčastejších problematík, ktoré sa v podnetoch objavujú, je sporná výstavba nájomných obecných bytov.

Čítať ďalej