Tlačové správy 2016

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je pod drobnohľadom NKÚ SR

Vo verejnosti sa objavujú rôzne interpretácie pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR vo vzťahu ku kontrole aktivít súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Opakovane chceme zdôrazniť, že úrad počas celého roka monitoruje aktivity, ktoré súvisia so slovenským predsedníctvom. V závere mesiaca november predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie Karol Mitrík okrem iného požiadal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o poskytnutie základného sumáru a popisu vykonaných vnútorných kontrol na rezorte v spojitosti s predsedníctvom.

Zdielať: