Tlačové správy 2016

Nielen hospodárenie, ale aj kontrola robia malým samosprávam výrazné problémy

Najvyšší kontrolný úrad SR zrealizoval kontrolu účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy v 27 obciach, ktoré boli vybraté na základe rizikovej analýzy, vychádzajúcej z aktuálneho stavu zadlženia malých samospráv. Kontrola vychádzala z medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií, pričom jej výsledky poukazujú na vysokú mieru nedostatkov v rozpočtovníctve a účtovníctve samospráv. Jednu z rizikových skupín predstavujú malé obce, ktorým pri nepreplatení finančných prostriedkov hrozí výrazné zadlženie, pričom možnosti na aktívne riešenie sú minimálne, resp. nemožné.

Zdielať: