Tlačové správy 2016

Verejní kontrolóri majú pravidlá pre vlastné hodnotenie kvality a nezávislosti

Najvyššie kontrolné inštitúcie majú nové pravidlá, metodiku nielen pre hodnotenie kvality práce, ale aj pôsobnosti a nezávislosti verejných kontrolórov. Vyššia profesionalizácia, odborná spôsobilosť kontrolórov štátneho, verejného sektora je jedinou cestou smerujúcou k vyššej dôveryhodnosti kontrolných úradov a zároveň k akceptácii kontrolných záverov zo strany zákonodarných inštitúcií, parlamentov. Ostatné tri roky viedli tím odborníkov na prípravu štandardov (ISSAI 5600) pre peer review zástupcovia slovenského kontrolného úradu.

Nové, celosvetovo uznávané štandardy v oblasti hodnotenia kvality, odbornosti kontrolných úradov, ich postavenia a nezávislosti schválili účastníci XXII. kongresu INTOSAI, medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie krajín fungujúcich v Organizácii spojených národov. Kongres prebieha od pondelka 5.12.2016 v Spojených arabských emirátoch (Abu Dhabi) a slovenskú delegáciu na ňom vedie podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Igor Šulaj.

Zdielať: