Tlačové správy 2016

Ústavní činitelia sú oboznámení so závažnými zisteniami kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom ďalšiu sumárnu správu o činnosti úradu za tretí štvrťrok 2016. Pokračuje tak v plnení jednej z priorít úradu – oboznamovať o ukončených kontrolách, závažných zisteniach nielen verejnosť prostredníctvom médií, ale aj samotných ústavných činiteľov formou súhrnnej informácie za uplynulý štvrťrok. NKÚ SR v ňom uzavrel 5 kontrolných akcií v 30 kontrolovaných subjektoch.

Zdielať: