Tlačové správy 2016

Kontrolné inštitúcie stoja pred novými výzvami, budujú analytické tímy

Budovanie analytických tímov v rámci najvyšších kontrolných inštitúcií je jednou z kľúčových tém zasadnutia predsedov kontrolných úradov z krajín V4 s prizvaním zástupcov z Rakúska a Slovinska. Rokovanie prebieha v Českej republike, v Ledniciach v dňoch 5.-7. septembra.

Zdielať: