Tlačové správy 2016

Nesprávne preplácanie grantov EÚ malo hlavný vplyv na celkovú chybovosť výdavkov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa v utorok (25. októbra 2016) zúčastní na spoločnej schôdzi parlamentných výborov pre európske záležitosti a pre financie a rozpočet, na ktorej člen Európskeho dvora audítorov Ladislav Balko poslancom predloží a odprezentuje Výročnú správu Európskeho dvora audítorov za rok 2015. Predseda NKÚ SR zákonodarcov zároveň oboznámi s výsledkami minulotýždňového stretnutia predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a prístupových krajín, tzv. Kontaktného výboru.

Zdielať: