Aktuality

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky medzi predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a predsedom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., sa v utorok 1. októbra odštartoval  ďalší proces zlepšenia elektronických služieb najvyššej kontrolnej inštitúcie na Slovensku. Projekt RKIS NKÚ SR má zlepšiť doterajšie služby NKÚ SR, najmä v oblastiach informovanosti občanov o jeho činnosti, zvýšenia efektivity kontrolnej činnosti a zlepšenie v oblasti plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole.

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský pri podpise zdôraznil, že zmluva je nielen vyvrcholením príprav, ale zároveň začiatkom intenzívnej  práce. Vyjadril želanie, aby bol rovnako úspešný ako prvý projekt a pomohol zlepšovať cestu, ktorú si NKÚ SR v tejto oblasti určilo. Predseda predstavenstva dodávateľskej spoločnosti Jozef Klein uviedol, že projekt je jednou z ich priorít, o čom svedčia i odborné kapacity, ktoré sú naň vyhradené. Aby bol životaschopný, zo strany NKÚ SR sa mu bude venovať skupina 40 zamestnancov. 

Národný projekt  Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky – Elektronické služby NKÚ SR, bude financovaný z prostriedkov OPIS, v hodnote zhruba 3,433 milióna EUR.

Cieľom je implementácia elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom rozvoja už zavedených služieb a vybudovanie  nových služieb e-Governmentu. Ide aj o to zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou a umožniť verejnosti,  vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať možnosti e-Governmentu.

Modul kontrolórskeho systému je jadrom celého systému  a tu budú implementované všetky funkcionality týkajúce sa hlavnej činnosti NKÚ SR – podpora procesov kontrolórskej práce a to najmä v oblastiach: plánovania, vykonávania a vyhodnotenia a publikovania výsledkov kontrolnej činnosti. Systém bude umožňovať používateľom a subjektom vykonávajúcim kontrolu alebo interný audit, informovať sa o štandardných postupoch vykonávania kontrol, medzinárodných kontrolných štandardoch a znalostnom know-how pre kvalitné a transparentné vykonanie kontroly alebo interného auditu. Služby budú poskytovať informácie prostredníctvom materiálov publikovaných na webovom sídle NKÚ SR.Modul medzinárodnej kontroly umožní aj zber a evidenciu informácií o subjekte pre potreby medzinárodných kontrol realizovaných Európskym dvorom audítorov (EDA).Zároveň  bude rozšírený o nové možnosti podporujúcu skenovanie, prevod dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a ošetrenie dokumentov čiarovým kódom, ako aj zabezpečenie manažmentu dokumentov v elektronickej podobe.

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Zdielať: