Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1390 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfSociálne služby pre seniorov (záverečná správa).pdf - Sociálne služby954k10.12.2018
pdfČinnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva (záverečná správa).pdf - Rozpočtové organizácie - školstvo483k31.10.2018
pdfSystém udeľovania licencií u vybraných komodít (záverečná správa).pdf - Licencie a správne poplatky578k7.9.2018
pdfKontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu (záverečná správa).pdf - Živočíšna výroba1,1MB17.8.2018
pdfKontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti (záverečná správa).pdf - Informatizácia verejnej správy810k17.8.2018
pdfIndividuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - MF SR - účtovná závierka640k1.8.2018
pdfHospodárenie s majetkom v obci Kamenín (záverečná správa).pdf - Hospodárenie obce Kamenín157k2.7.2018
pdfStanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017.pdf - Stanovisko k ŠZÚ SR 20171,9MB15.6.2018
pdfImplementácia Programu ESO (záverečná správa).pdf - ESO1,2MB1.6.2018
pdfElektronické trhovisko vo verejnej správe (záverečná správa).pdf - EKS256k11.5.2018
pdfKontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s. (záverečná správa).pdf - Verejné prístavy590k9.5.2018
pdfPrínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu ˇˇZivotné prostredie (záverečná správa).pdf - Odkanalizovanie - investície do ŽP567k20.4.2018
pdfKontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore.pdf - Zatepľovanie verejných budov823k13.4.2018
pdfStav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja, a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol (záverečná správa).pdf - Krajské mestá578k10.4.2018
pdfKontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Kontrola štátnych podnikov487k4.4.2018
pdfKontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia (záverečná správa).pdf - Kontrola kvality ovzdušia SR4,6MB29.3.2018
pdfÚčinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie (záverečná správa).pdf - REPAS852k23.3.2018
pdfRealizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II. (záverečná správa).pdf - Výzvy a vyzvania 2017412k20.3.2018
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany (záverečná správa).pdf - Hospodárenie v obci Smižany436k20.3.2018
pdfVybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR (záverečná správa).pdf - Zdravotné poisťovne a MZ SR610k27.2.2018
pdfZabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (záverečná správa).pdf - SK PRES 2016642k23.2.2018
pdfKontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Kamenná Poruba (záverečná správa).pdf - Samospráva - podnet Obec Kamenná Poruba550k22.2.2018
pdfZaverecna sprava_KA_012_2017_1110_1110.pdf - MBR Východné Karpaty3MB13.2.2018
pdfFinancovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl (záverečná správa).pdf - Vysoké školy725k12.2.2018
pdfVerejné financie a majetok zdravotníckych zariadení (2011 – 2015) Záverečná správa.pdf - Zdravotníctvo1 019k9.2.2018
pdfÚčinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (záverečná správa).pdf - Boj s podvodmi na DPH706k8.2.2018
pdfHospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf - Hospodárenie samosprávy170k23.1.2018
pdfKontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (záverečná správa).pdf - Kontrola zmlúv893k21.12.2017
pdfNakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (záverečná správa).pdf - Obchodné spoločnosti450k14.12.2017
pdfKontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (záverečná správa).pdf - Výkon stáleho daňového dozoru620k11.12.2017
Ukazujem 1 - 30 z 1390 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.18.8