Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1490 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfŠportová infraštruktúra na základných školách.pdf - Pohyb pre deti1,1MB23.9.2022
pdfVykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti.pdf - Vykazovanie majetku_MŽP SR1,3MB6.9.2022
pdfSpráva o koordinovanej kontrole - Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami.pdf - Infekčné choroby502k6.9.2022
pdfPodpora cyklistickej dopravy.pdf - Cyklodoprava918k26.8.2022
pdfNaplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.pdf - Stratégia vzdelávania MRK877k26.8.2022
pdfNezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020.pdf - Nezrovnalosti PO 2014-20201,4MB3.8.2022
pdfProces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.pdf - Proces vyraďovania blokov V1535k28.6.2022
pdfPrideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.pdf - Výskum a vývoj656k10.6.2022
pdfKontrola v športe v rokoch 2019-2021.pdf - Športové zväzy1 007k17.5.2022
pdfSpráva o koordinovanej kontrole - Správa sociálneho poistenia v ČR a SR.pdf - Sociálne poistenie – príjmy (2019)2,5MB29.4.2022
pdfStav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov – UNITAS.pdf - UNITAS v 20201,2MB14.4.2022
pdfHospodárenie vybraných vodárenských spoločností.pdf - Vodárenské spoločnosti1,9MB31.3.2022
pdfHospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde.pdf - SPF675k29.3.2022
pdfNehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a. s..pdf - Nehnuteľnosti SSDZ1,4MB28.3.2022
pdfÚspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov.pdf - Daňové nedoplatky672k11.3.2022
pdfSúhrnná správa o kontrole NKÚ SR v samospráve.pdf - Obec Andovce1,1MB25.2.2022
pdfPoužívanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách.pdf - Hospodárenie ZOO334k18.2.2022
pdfZvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach.pdf - Železničné priecestia1,4MB11.2.2022
pdfDostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí.pdf - Dostupnosť predprimárneho vzdelávania1,4MB4.2.2022
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP.pdf - Múzeum SNP297k28.1.2022
pdfRekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy.pdf - Mosty na cestách I. triedy782k21.1.2022
pdfPripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha.pdf - Sucho1,2MB12.1.2022
pdfVybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy.pdf - MUK-P1,6MB17.12.2021
pdfSystém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu.pdf - Rezidentské štúdium1,4MB14.12.2021
pdfVyužívanie prostriedkov Environmentálneho fondu.pdf - Environmentálny fond361k19.11.2021
pdfSystém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s..pdf - TIPOS, a.s.666k18.11.2021
pdfZmluvné vzťahy v RTVS.pdf - RTVS1,1MB3.11.2021
pdfVnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.pdf - Vnútorný kontrolný systém EŠIF v MPSVaR SR566k22.10.2021
pdfNastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s..pdf - NDS1,6MB8.10.2021
pdfFinančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu.pdf - Podpora športu1,5MB10.9.2021
Ukazujem 1 - 30 z 1490 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 5.3.3