Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1471 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfRekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy.pdf - Mosty na cestách I. triedy782k21.1.2022
pdfPripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha.pdf - Sucho1,2MB12.1.2022
pdfVybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy.pdf - MUK-P1,6MB17.12.2021
pdfSystém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu.pdf - Rezidentské štúdium1,4MB14.12.2021
pdfVyužívanie prostriedkov Environmentálneho fondu.pdf - Environmentálny fond361k19.11.2021
pdfSystém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s..pdf - TIPOS, a.s.666k18.11.2021
pdfZmluvné vzťahy v RTVS.pdf - RTVS1,1MB3.11.2021
pdfVnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.pdf - Vnútorný kontrolný systém EŠIF v MPSVaR SR566k22.10.2021
pdfNastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s..pdf - NDS1,6MB8.10.2021
pdfFinančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu.pdf - Podpora športu1,5MB10.9.2021
pdfRekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy.pdf - Regionálne mosty811k20.8.2021
pdfNárodný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.pdf - NP kybernetická bezpečnosť1,3MB17.8.2021
pdfEfektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva.pdf - Stredný zdravotnícky personál1,6MB13.8.2021
pdfOpodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja.pdf - Sklad MO1,3MB9.7.2021
pdfZadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť.pdf - Zadlženosť samosprávy593k10.6.2021
pdfVybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR.pdf - MH Invest554k7.6.2021
pdfKvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody.pdf - Pitná voda855k28.5.2021
pdfVerejné prostriedky a majetok štátu v správe MV SR.pdf - Verejné prostriedky MV SR950k25.5.2021
pdfPrevody nehnuteľného majetku obcí.pdf - Majetok obcí360k23.4.2021
pdfVÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku.pdf - Úrady VÚC321k23.4.2021
pdfPodpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku.pdf - Najmenej rozvinuté okresy554k13.4.2021
pdfInformačný systém krízového riadenia.pdf - ISKRA994k12.4.2021
pdfOchrana a využitie vybraného nerastného bohatstva.pdf - Nerastné bohatstvo681k9.4.2021
pdfStrednodobé rozpočtové rámce (MTBF).pdf - Rozpočtové rámce1,3MB8.4.2021
pdfPlastový odpad.pdf - Plastový odpad1,1MB26.3.2021
pdfEfektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.pdf - Skládky odpadov345k23.3.2021
pdfDodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH.pdf - Úrok z nadmerného odpočtu DPH647k26.2.2021
pdfVykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.pdf - Vykazovanie majetku v štátnej správe.1,3MB24.2.2021
pdfRozšírenie kapacít predškolských zariadení.pdf - Rozšírenie kapacít MŠ1,7MB12.2.2021
pdfPolitika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.pdf - Núdzové zásoby ropy778k1.2.2021
Ukazujem 1 - 30 z 1471 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 5.2.0