Aktuality

Späť

Zlý stav mostov môže negatívne zasiahnuť do životov ľudí vo viacerých regiónoch

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval odbornú štúdiu zameranú na stav mostov na cestách II. a III. triedy. Kontrolórov zaujímalo, či sú verejné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu mostov vynakladané efektívne a či je ich dostatok. Štúdia ukázala, že v období rokov 2013 až 2016 neprišlo k zlepšeniu stavebného stavu mostov na cestách II. a III. triedy. Práve naopak, vzrástol počet mostov v zlom a veľmi zlom stave.

Viac v tlačovej správe (pdf, 242 kB).

Podrobnosti sa dočítate v analytickej informácii (pdf, 258 kB).