Aktuality

Späť

Podpredseda NKÚ SR na konferencii OSN o zmene klímy COP24

Bratislava / Katowice, PL, 7. decembra 2018 -  Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Vladimír Tóth sa zúčastnil v Katoviciach na panelovej diskusii k téme „Kvalita ovzdušia v Európe a Poľsku – výzvy, príležitosti a hrozby“, na ktorej prezentoval výsledky kontroly ochrany ovzdušia na Slovensku a bol účastníkom panelu. Podujatie zorganizovala NKI Poľsko v spolupráci s OSN Global Compact ako súčasť konferencie OSN o zmene klímy COP24.


Panelovú diskusiu viedol Piotr Miklis, riaditeľ expozitúry v Katoviciach. Panel reprezentovali Krzysztof Kwiatkowski, prezident NKI Poľsko, Janusz Wojciechowski, člen EDA za Poľsko, Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR, Witold Kozłowski, predseda Malopoľského samosprávneho kraja, Kamil Wyszkowski z OSN Global Compact a Andrzej Guła, predseda Krakovského smogového výstražného systému. V diskusii vystúpili aj zástupcovia odbornej verejnosti prof. Aleksander Sobolewski z Ústavu pre chemické spracovanie uhlia a lekár prof. Tomasz Lekston, ktorý uskutočnil prvý prieskum v Poľsku o vplyve smogu na zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia považuje znečistenie ovzdušia za najvážnejšie environmentálne ohrozenie zdravia v modernom svete. Vo svete predčasne zomrie na znečistený vzduch viac ako 6,5 milióna ľudí, v Poľsku sa tento počet odhaduje na 50 000 ročne.


Takmer sto predstaviteľov miestnej samosprávy, primátorov miest, ale aj lekárov, študentov, novinárov a aktivistov svojou účasťou prejavili záujem zapojiť do boja o čistý vzduch. Účastníci podujatia hovorili o výzvach, príležitostiach a hrozbách spojených s bojom proti smogu.


Informáciu o podujatí priniesla aj poľská televízia: https://katowice.tvp.pl/40322834/polska-w-smogu-lasy-tarcza-w-walce-o-czyste-powietrze


Písomný záznam z priebehu diskusie bol spracovávaný a zverejňovaný naživo ešte v priebehu diskusie a je aj s fotografiami prístupný na stránke NKI Poľska: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/debata-o-jakosci-powietrza-w-polsce-i-europie.html

Podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth na konferencii o zmene klímy, Katowice, PL 7.12.2018

Podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth na konferencii o zmene klímy, Katowice, PL 7.12.2018

Čítať ďalej