Aktuality

Späť

250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Vážení občania.

Dňa 26.10.2011 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutoční podujatie pod názvom „250 rokov štátnej kontroly na Slovensku“. Toto veľmi významné podujatie organizuje Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti 250 - teho výročia založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá bola predchodcom súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na území Slovenska. Pozostáva z:

  1. Dňa otvorených dverí, od 9.00 hod. do 13.00 hod., počas ktorého budú mať občania možnosť navštíviť priestory úradu, klásť zamestnancom otázky a žiadať o stanovisko, či radu.
  2. Spomienkové stretnutie zamestnancov a bývalých zamestnancov, zamerané na rozvoj, zásadné udalosti a momenty v živote NKÚ SR, od 13.00 hod. do 14.30 hod., v zasadacej miestnosti na 7. poschodí.
  3. Vernisáže výstavy „250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska“, ktorá začína o 15.00 hod. vo vstupnej hale NKÚ SR a mapuje hlavné historické míľniky vývoja štátnej kontrolnej inštitúcie na našom území. Pri jej organizácií sme spolupracovali so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom i Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame.

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou