Organizačná štruktúra NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ...

15.01.2019


NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý. Postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky...

14.04.2011


Working meeting with the OECD representatives Representatives of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic following the request of the OECD representatives had meeting in the Supreme Audit...

21.03.2012


Co-operation with the Swiss Federal Audit Office The Supreme Audit Office of the Slovak Republic has signed Memorandum on co-operation with the Swiss Federal Audit Office. A subject of the...

21.03.2012


Participation at the project Harmonization of the ISSAI Participation at the project Harmonization of the International Standards of Supreme Audit Institutions - Revision of the Fundamental...

19.03.2012


Co-operation with the Swiss Federal Audit Office Co-operation with the Swiss Federal Audit Office (.pdf)

19.03.2012


Harmonizácia medzinárodných štandardov ISSAI Účasť na projekte Harmonizácia medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (.pdf / 226kB)

19.03.2012


Spolupráca so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom (.pdf)

19.03.2012


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14. marca 2012 navždy opustil náš skvelý kolega, uznávaný odborník a výnimočný človek Ing. Marián Palkovič generálny riaditeľ sekcie...

14.03.2012


Workshop na tému Kontrola výkonnosti a pôsobnosti samosprávy V priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR na Priemyselnej ulici v Bratislave sa zajtra 11.6.2015 bude konať odborný...

10.06.2015


Aktuality Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

07.04.2011


Tlačový brífing predsedu NKÚ SR Karol Mitrík sa zajtra v dopoludňajších hodinách zúčastní rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Témami diskusie budú...

08.06.2015


Vážení občania Vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie ...

07.04.2011


Vážení občania. Vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s...

07.04.2011Expozitúra NKÚ SR Bratislava Miletičova 19 826 19 Bratislava Tel.: +421 2 502 55 476 E-mail: info@nku.gov.sk Riaditeľ: Ing. Hana Marcin Jakubíková Kontrolná pôsobnosť: Bratislavský kraj Zväčšiť...

07.04.2011


Sídla expozitúr NKÚ SR Bratislava Banská Bystrica Nitra Žilina Trenčín Košice Prešov Trnava

07.04.2011


Working meeting with the OECD representatives Representatives of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic following the request of the OECD representatives had meeting in the Supreme Audit...

06.03.2012Karol Mitrík je oddnes novým predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR Novozvolený predseda NKÚ SR Karol Mitrík si menovací dekrét na výkon funkcie prevzal z rúk predsedu Národnej rady...

21.05.2015