Oznam o úmrtí

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14. marca 2012 navždy opustil
náš skvelý kolega, uznávaný odborník a výnimočný človek

Ing. Marián Palkovič

generálny riaditeľ sekcie špeciálnych odvetví a činností Najvyššieho kontrolného úradu SR. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 22. marca 2012 o 11.45 h. v Krematóriu v Bratislave.

Zdielať: